Regulament de organizare al concursului din cadrul platformei online a proiectului „Fabrica de cariere”

Versiunea 4

 1. Organizatori

Concursul este organizat de Asociația Institutul Român de Training, cu sediul social în București, sector 2, Bvd. Lacul Tei nr. 121, Bl. 5, Sc. C, apt. 109, cod fiscal 1490377 și Fundația Centrul pentru Analiză și Dezvoltare Instituțională „Eleutheria”, cu sediul în București, sector 2, Str. Henri Mathias Berthelot, nr. 27, sc. 1, et. 3, ap. 22, cod fiscal 17029974, în cadrul proiectului „Fabrica de cariere”, proiect cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, contract: POSDRU/161/2.1/G/141433.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.

Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe platforma online a proiectului „Fabrica de cariere” – www.fabricadecariere.ro/platforma/,  pagina oficială de facebook a proiectului https://www.facebook.com/fabricadecariere și pe grupurile de facebook constituite în cadrul proiectului si pe pagina web de prezentare a proiectului: wwww.fabricadecariere.ro

Decizia de derulare a acestui concurs, conform regulilor existente în prezentul regulament, este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa publicul despre acest fapt.

 1. Locul de desfășurare a concursului

Concursul este organizat și se desfășoară în cadrul platformei online a proiectului „Fabrica de cariere”, www.fabricadecariere.ro/platforma/.

 1. Dreptul de participare

Participă la concurs beneficiarii proiectului înscriși în grupul țintă cu toate documentele aferente completate, care au cont de utilizator valid pe platforma online a proiectului și conturile de utilizatori sunt completate cu numele și prenumele reale și adresă de email validă.

 1. Perioada de desfășurare a concursului

Concursul se desfășoară în perioada 6 aprilie – 7 decembrie 2015.

 1. Modul de desfășurare a concursului

Pasul 1: Accesezi contul creat pentru tine de către consilierul local de orientare profesională în cadrul platformei online a proiectului: www.fabricadecariere.ro/platforma/

Pasul 2: Participi la activitățile proiectului – atât online cât și offline, acumulând puncte pentru fiecare acțiune din proiect.

Pasul 3: Intri în tragerile la sorți pentru premii  (80 memorii USB, 15 laptopuri, 15 tablete, 80 subvenții) dacă ai făcut dovada continuării studiilor într-un ciclu superior de învățământ (școală post-liceală, facultate) sau a angajării, în funcție de punctajul acumulat. Dovada va fi postată în cadrul platformei şi transmisă în format  fizic prin curier sau înmânată direct consilierului de orientare profesională local.

Dacă ai încheiat clasa a XI-a în iunie 2015 sau dacă te-ai înscris în proiect după data de 15 septembrie 2015 și nu faci dovada angajării intri în tragerea la sorți pentru următoarele premii (80 memorii USB, 5 tablete), în funcție de punctajul acumulat.

Elevii care vor fi finalizat clasa a XI-a în iunie 2015 sau se vor fi înscris în proiect după data de 15 septembrie 2015 și care au făcut dovada angajării vor participa în funcție de punctajul acumulat în tragerile la sorți aferente tuturor categoriilor de premii.

Premiile și modalitatea de acordare sunt detaliate la pct. 6 din prezentul regulament.

Costurile de curierat pentru transmiterea dovezilor de continuare a studiilor sau de angajare vor fi suportate de către Asociația Institutul Român de Training în cadrul proiectului „Fabrica de cariere”. Adresa de corespondență este: Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sC. 3, et. 7, ap. 68, Sector 4, București.

MODALITATEA DE ACORDARE A PUNCTAJELOR

Actiune Punctaj
Postare poză de profil în secțiunea „Profilul meu” 25 puncte
Creare cont de skype și postare ID cont skype în secțiunea „Profilul meu” 25 puncte
Menționarea opțiunii de carieră în secțiunea „Profilul meu” 5 puncte
Logare în platformă cel puțin o dată pe săptămână 5 puncte
Vizionare materiale audio-video. 15 puncte pentru fiecare vizionare
Citire materiale informaționale. 10 puncte pentru fiecare material informațional citit
Participare atelier 1 de consiliere de grup 75 puncte
Completare formular monitorizare după participarea la atelierul 1 de consiliere de grup. Se completează o singură dată la un interval de o săptămână de la finalizarea atelierului 1. 25 puncte
Participare atelier 2 de consiliere de grup 75 puncte
Completare formular monitorizare după participarea la atelierul 1 de consiliere de grup. Se completează o singură dată de la finalizarea atelierului 2. 25 puncte
Neparticipare la atelierul 2 de consiliere de grup. -250 puncte
Completare plan de acțiune în platformă, pentru planurile de acțiune nou create. Modificare plan de acțiune în conformitate cu realitatea implementării acestuia, pentru planurile de acțiune deja existente în platformă. 35 puncte
Completare formular de monitorizare a progresului înregistrat. Este recomandată completarea săptămânală a acestui formular de monitorizare. Se va puncta fiecare completare realizată la un interval egal sau mai mare de 7 zile. 25 puncte pentru fiecare completare
Participare la webinarii 35 puncte pentru fiecare webinar
Vizionare înregistrare webinarii. 20 puncte pentru fiecare înregistrare vizualizată
Participare la vizite de studiu. Va fi punctată participarea la maxim două vizite de studiu. 40 puncte pentru fiecare vizită de studiu
Propunere vizită de studiu documentate și cu date de contact* 45 puncte pentru fiecare propunere
Prezentare dovadă continuare a studiilor – trecerea într-un ciclu de învățământ superior (Ex. adeverință înmatriculare la facultate, înmatriculare la școală post-liceală, adeverință student/elev, copie după carnetul de student/elev vizat, etc.). Dovada de continuare a studiilor va fi postată în cadrul platformei și transmisă în format fizic prin curier sau înmânată direct consilierului de orientare profesională local. 200 puncte
Prezentare dovadă de angajare (adeverință angajare, copie contract de muncă). Dovada de angajare va fi postată în cadrul platformei și transmisă în format fizic prin curier sau înmânată direct consilierului de orientare profesională local. 200 puncte

*Propunerea unei vizite de studiu presupune ca participantul a prezentat proiectul unui angajator și a obținut un interes din partea acestuia să găzduiască o vizită de studiu pentru circa 8 elevi participanți. Atunci când propune vizita de studiu către organizatorii proiectului, participantul va menționa următoarele informații: 1) numele organizației vizate, 2) numele persoanei de contact din organizație al cărei acord l-a obținut pentru organizarea vizitei, 3) numărul de telefon și adresa de email a persoanei de contact, 4) domeniul ocupațional despre care grupa de participanți se va informa în timpul vizitei. Coordonatorul vizitelor de studiu va contacta persoana indicată din partea posibilei organizații gazdă și va confirma cu aceasta posibilitatea organizării vizitei. Dacă informațiile oferite de elev se confirmă în timpul discuției telefonice și vizita este programată spre organizare, atunci elevul care a propus vizita va primi punctajul indicat.

Sugestie: Organizațiile gazdă pot fi organizații/firme/angajatori în care lucrează părinții, rudele, cunoștințele participanților, care pot deveni parteneri și promotori ai proiectului. Toți participanții sunt încurajați să propună vizite, chiar dacă acestea nu sunt strict legate de domeniul lor propriu de interes, ele putând fi de interes pentru ceilalți participanți.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica punctajul oferit automat de către platformă în cazul în care criteriile obiective care au stat la baza calculării și acordării punctelor respective, nu au fost respectate, atât literal, cât și în conformitate cu scopul și obiectivele proiectului, asumate de către participant.

 1. Premiile și modalitatea de acordare

Premiile vor fi acordate în baza următoarelor criterii:

 1. punctajul acumulat
 2. transmiterea către organizatori a dovezii care atestă angajarea sau continuarea studiilor
 3. anul școlar în care ești încadrat

Categoriile de premii:

 1. premii lunare
 2. premii acordate la finalul perioadei de desfășurare a concursului
 3. subvenții
 1. Premiile lunare constau în 10 memorii USB acordate celor 10 elevi care acumulează cel mai mare număr de puncte în luna respectivă. Câștigătorii fiecărei luni vor fi anunțați pe pagina de facebook a proiectului în primele 5 zile ale fiecărei luni, pentru luna anterioară.
 1. Premiile acordate la finalul perioadei de desfășurare a concursului constau în și vor fi acordate astfel:

Dovada angajării se face prin:

sau

Termenul „angajare” se referă la raportul de muncă ce se desfășoară în baza unui contract individual de muncă, fiind excluse contractele de prestări servicii, contractele de drept de autor sau alte tipuri de contractare de servicii față de o persoană fizică.

Dovada continuării studiilor într-un ciclu superior de învățământ se face prin:

sau

 

Pentru tragerea la sorți va fi utilizat site-ul: www.random.org/lists/

Câștigătorii pentru fiecare categorie vor fi anunțați pe data de 7 decembrie 2015 pe pagina de facebook a proiectului. În cadrul platformei se pot acumula puncte și dovezi de continuare a studiilor într-un ciclu superior de învățământ sau de angajare pot fi transmise către organizatori până la data de 6 decembrie 2015, ora 23:59.

În cazul în care toți elevii participanți în cadrul concursului întrunesc peste 1000 de puncte și ne confirmă continuarea studiilor într-un ciclu superior de învățământ sau găsirea unui un loc de  muncă se va realiza o extragere comună pentru stabilirea câștigărilor celor 15 laptopuri și 15 tablete astfel: Primii 15 elevi selectați aleator de către site-ul www.random.org/lists/ vor fi câștigătorii celor 15 laptopuri și următorii 15 elevi selectați aleator de către site-ul www.random.org/lists/ vor fi câștigătorii celor 15 tablete.

Elevii participanți în concurs care au întrunit condițiile participării la tragerea la sorți pentru laptopuri și care nu au fost câștigării acestei categorii de premii intră automat în tragerea la sorți pentru premiile constând în tablete.

Elevii care vor fi finalizat clasa a XI-a în iunie 2015 sau se vor fi înscris în proiect după data de 15 septembrie 2015 și care au făcut dovada angajării vor participa în funcție de punctajul acumulat în tragerile la sorți aferente tuturor categoriilor de premii.

 1. Subvenții - 80 de subvenții în valoarea de 300 lei/subvenție pentru primii 80 de elevi care întrunesc minim 300 de puncte și care confirmă continuarea studiilor într-un ciclu superior de învățământ sau găsirea unui loc de muncă.

Câștigătorii vor fi anunțați în paginii de facebook a proiectului, în ordinea întrunirii punctajului minim de 300 de puncte și a transmiterii dovezii de angajare sau continuare a studiilor într-un ciclu superior de învățământ, cu respectarea condițiilor menționate în prezentul regulament, dar nu mai târziu de data de 6 decembrie 2015, ora 23:59.

Termenul de transmitere către organizatori a dovezii de angajare sau de continuare a studiilor este de 5 zile de la data postării copiei dovezii în platforma online a proiectului.

Subvențiile vor fi plătite în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a procedurii de subvenții, în contul bancar furnizat de către fiecare beneficiar câștigător.

 

Premiile constând în memorii USB, laptopuri și tablete vor fi livrate prin curier, pentru fiecare câștigător, la adresa menționată în cartea de identitate sau prin înmânare în persoană de către consilierul local de orientare profesională, în cazul în care adresa de domiciliu nu este și cea de rezidență de unde câștigătorul să poată prelua premiul. Predarea se va realiza în baza unui proces verbal de predare primire. Participantul câștigător va completa în cadrul procesului verbal datele de identificare așa cum apar în cartea de identitate. În cazul în care, la data predării premiului participantul este minor, predarea se va realiza către părinte sau tutore legal, prin completarea datelor de identificare ale acestuia, așa cum apar ele în cartea de identitate. Procesul verbal de predare primire va fi înapoiat de către curier organizatorilor.

Costurile de curierat pentru transmiterea premiilor constând în memorii USB, laptopuri, tablete vor fi suportate de către Asociația Institutul Român de Training în cadrul proiectului „Fabrica de cariere”.

 1. Protectia datelor personale

Organizatorii vor păstra confidențialitate datelor cu caracter personal a participanților în cadrul acestui concurs.

Organizatorii sunt procesatori de date personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

 1. Litigii:

Eventualele litigii apărute intre Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorii nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorii nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobila sau a rețelelor de Internet.

Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorii nu răspund pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorii își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

 1. Regulamentul concursului

Regulamentul oficial se găsește pe platforma online a proiectului „Fabrica de cariere” – www.fabricadecariere.ro/platforma/, pagina oficială de facebook a proiectului https://www.facebook.com/fabricadecariere și pe grupurile de facebook constituite în cadrul proiectului.

Regulament întocmit în data de 21 martie 2015.

Regulament revizuit în data de 27 iulie 2015.

Regulament revizuit în data de 07 octombrie 2015.

Regulament revizuit în data de 23 noiembrie 2015.

 1. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, va rugăm să ne contactați la adresa:

Email: contact@irt.ro

Tel: 021.311.68.58

GSM: 0727.605.448